Auteursarchief: Huisartsenpraktijk Schellingwoude

POH Somatiek

Met ingang van 1 september jl. is mw. Jeanette Hartensveld gestart als Praktijkondersteunster Somatiek (POH Somatiek). Zij vervangt mw. Jikke Voorneman die haar werkzaamheden per 1 september heeft beëindigd. Jeanette Hartensveld houdt op maandag, dinsdag en donderdag spreekuur van 08.00 – 17.00 uur. U kunt bij de assistente een afspraak met haar maken.

POH Somatiek

Met ingang van 1 september jl. is mw. Jeanette Hartensveld gestart als Praktijkondersteunster Somatiek (POH Somatiek). Zij vervangt mw. Jikke Voorneman die haar werkzaamheden per 1 september heeft beëindigd. Jeanette Hartensveld houdt op maandag, dinsdag en donderdag spreekuur van 08.00 – 17.00 uur. U kunt bij de assistente een afspraak met haar maken.

GRIEPVACCINATIE 2019

Op donderdagmiddag 17 oktober 2019 zullen de jaarlijkse griepprikken worden gegeven. U ontvangt hiervoor binnenkort een uitnodiging. Uitsluitend patiënten die op medische gronden zijn geselecteerd ontvangen deze uitnodiging. Indien u geen brief heeft ontvangen en u van mening bent dat u wel tot een te vaccineren risicogroep behoort, adviseren wij u contact op te nemen met het secretariaat.

Huisarts P.B. Drosten

Huisarts Paul DrostenDhr. Paul Drosten
Huisarts sinds 2006
Specifieke deskundigheid: dermatoscopie en echodiagnostiek
BIG nummer: 99020733801

Aanwezig: maandag tot en met vrijdag

KETENZORG CVRM

In 2016 is de ketenzorgmodule CVRM (cardiovasculair risicomanagement) gestart. Mensen met een verhoogd risico die hiervoor niet bij een specialist onder behandeling zijn, worden voor dit spreekuur opgeroepen. Onder verhoogd risico wordt verstaan het hebben van hoge bloeddruk of hoog cholesterol en degenen met aantoonbare vaatschade ( “etalagebenen”, een hart- of herseninfarct, angina pectoris). Valt u onder deze categorie en heeft u nog geen oproep gehad, neem dan even contact op met de praktijk (liefst per mail).

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Alle vrouwen tussen de 30 en 60 jaar worden eens per 5 jaar opgeroepen voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.  U krijgt een oproep toegestuurd door de organisatie Bevolkingsonderzoek Midden-West.

De doktersassistentes hebben een cursus gevolgd om dit onderzoek uit te voeren.

Voor meer informatie over bevolkingsonderzoeken, zie de website
www.bevolkingsonderzoekenmidden-west.nl

Opsporing suikerziekte

Suikerziekte (diabetes mellitus) is een ziekte die steeds meer voorkomt. Wij proberen mensen op te sporen die een verhoogde kans hebben op de ziekte.

Voldoet u aan één of meer van onderstaande kenmerken dan adviseren wij u om elke 3 jaar uw bloedsuiker te meten.

– U bent ouder dan 45 jaar én

  • u heeft een familielid met suikerziekte
  • u heeft een hart- of vaataandoening
  • u heeft een hoge bloeddruk
  • u heeft een verhoogd cholesterol
  • u heeft (verhoogde kans op) hart- en vaatziekten
  • u heeft overgewicht
  • u bent van Marokkaanse, Turkse of Surinaamse afkomst

– U bent ouder dan 35 jaar én van Hindoestaanse afkomst
– U heeft ooit zwangerschapssuiker gehad (dan de eerste 5 jaar na de bevalling jaarlijks meten!)

Huisarts M.C. Duijn

Huisarts Maria DuijnMw. Maria Duijn
Huisarts 1989 – 2019
Arts
BIG nummer: 39020762701

Aanwezig: maandag, dinsdag en donderdag

doktersassistente Jeannette HartensveldMw. Jeanette Hartensveld
Praktijkondersteuner i.o. ; diabetes mellitus, COPD/astma en cardiovasculair risico management.
Werkzaam in de praktijk sinds 2017

Aanwezig: maandag, dinsdag en donderdag