Historie van Huisartsenpraktijk Schellingwoude

Het dorp Schellingwoude

Schellingwoude kent een lange historie en gaat terug tot de 14e eeuw. In 1921 ging het dorp op in de Gemeente Amsterdam. Schellingwoude is altijd nauw verbonden geweest met de Waterlandse dorpen Ransdorp, Holysloot, Zunderdorp, Durgerdam en Uitdam. De verstedelijking van Amsterdam heeft ervoor gezorgd dat Schellingwoude omgeven is door het tuindorp Nieuwendam en door grote infrastructurele werken zoals de Schellingwouderbrug, de Oranje sluizen en de Zeeburger tunnel. Er is veel veranderd in de afgelopen 50 jaar. Toch heeft Schellingwoude haar karakteristieke dijkhuizen met landelijke vergezichten over de weilanden en het IJ gedeeltelijk kunnen behouden.

Nescio – pseudoniem van Frits Grönloh (1882-1961 ) – heeft Schellingwoude en haar omgeving mooi beschreven zoals blijkt uit onderstaande citaten:

Wat men lief heeft ‘verdwijnt of verandert onherkenbaar: wegen en waters, bruggen, huizen, dorpen en steden, mensen ook. En ze vragen je nix, ze doen maar.

Op den dijk naar Schellingwou kwam ons een christelijk-historisch uitziend heer tegen, zijn witte gezicht was glad geschoren, hij had een zwarte pandjesjas aan. Maar z’n hoed hatti in z’n hand en z’n overjas over z’n arm en hij floot.

’t IJ lag zoo stil, zoo blauwgrijs en dacht met enkele lange rimpels stil na over het jaar dat ten einde ging.

Historie Huisartenpraktijk

De Huisartsenpraktijk Schellingwoude, gelegen aan de Schellingwouderdijk 240 te Amsterdam, is in oktober 1990 overgenomen van de huisarts C.S.D. de Heer, die de praktijk 30 jaar heeft gevoerd. Het huisartsen-echtpaar Maria Duijn en Ed Simons heeft de praktijk overgenomen en in de loop der jaren uitgebreid tot een omvang van 3.100 patiënten. Sinds 2018 is de praktijk overgenomen door Paul Drosten. Maria Duijn  en Ed Simons zijn in 2020 uit de praktijk teruggetreden.

Aanvankelijk was de praktijk in de kelder van het dijkhuis Schellingwouderdijk 243 gevestigd. Sinds 1993 bevindt de praktijk zich in het nieuwgebouwde onderkomen aan de Schellingwouderdijk 240 te Amsterdam.

In 2008 is het praktijkpand fors uitgebreid met diverse spreek- en behandelkamers, en een oefenzaal. Binnen de praktijk zijn 8 fysiotherapeuten en 1 diëtist werkzaam.

De praktijk is gelegen in een verzorgingsgebied met het profiel van een verstedelijkt platteland. Globaal genomen betreft het het dichtbebouwde tuindorp Nieuwendam en de Waterlandse dorpen. De praktijkpopulatie is divers te noemen passend bij de verscheidenheid van Amsterdam en Waterland. Daarnaast is er enige aanloop van binnenvaartschippers. Naar verwachting zullen de toekomstige bewoners van het Zeeburgereiland de praktijk weten te vinden. Een moderne huisartsenpraktijk tussen de Oranjesluizen en het IJ, gelegen op een historische locatie, geheel in de geest van Nescio.