Scheepvaartkeuring zeevaart en binnenvaart

In de praktijk worden keuringen verricht voor de zeevaart en voor de binnenvaart (groot vaarbewijs, Rijnpatent, dienstboekje en klein vaarbewijs). De artsen E. Simons en M.C. Duijn zijn beiden door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat aangewezen als keuringsartsen voor de scheepvaart.

schepen wachtend in Oranje sluis

De keuringen worden doorgaans tweemaal per week verricht op maandagavond en vrijdagochtend. U kunt eventueel ook op andere tijdstippen worden gekeurd.

Om een afspraak te maken kunt u hiervoor bellen met de assistente op telefoonnummer 020 490 42 31 tussen 8:00 en 17:00 uur.

Voor zowel de zeevaart- als de binnenvaartkeuring neemt u mee:

  • een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort of identiteitskaart)
  • een ingevuld formulier (zie kopje ‘keuringsformulier’)
  • bril of gehoorapparaat (indien aanwezig)
  • monsterboekje (indien aanwezig)
  • op de praktijk dient u urine te lozen

Keuringsformulier

scheepsvaartkeuring Huisartsenpraktijk SchellingwoudeHet keuringsformulier kunt u hier downloaden

Mocht het u niet lukken het keuringsformulier te downloaden en uit te printen, dan kunt u ook een exemplaar op de praktijk krijgen en invullen. Houdt u er dan rekening mee dat u 5 á 10 minuten nodig hebt om het formulier in te vullen en u dient dus iets eerder op de praktijk te verschijnen.

Uitslag en tarief

De uitslag van de keuring zal dezelfde dag nog ingevoerd worden in het register van de Inspectie Leefomgeving en Transport. De geneeskundige verklaring krijgt u meteen na de keuring mee. Deze verklaring heeft een geldigheid van drie maanden.

Het tarief voor een binnenvaartkeuring bedraagt €121,- (inclusief 21% btw) en voor een zeevaartkeuring €140,- (inclusief 21% btw). U krijgt een factuur toegestuurd.

 

NB:  de medische keuringen vallen niet onder het NHG certificaat