Actueel

GRIEPVACCINATIE 2018

Op donderdagmiddag 18 oktober 2018 worden de jaarlijkse griepprikken gegeven. Indien u hiervoor in aanmerking komt ontvangt u binnenkort de uitnodiging in de brievenbus. Heeft u niets ontvangen en meent u toch in aanmerking te komen, neem dan even contact op met de praktijk.

Nieuwe situatie in 2018

De nieuwsbrief van 8 november 2017 is één dezer dagen bij u bezorgd.
Daarin wordt aangekondigd dat wij, Ed Simons en Maria Duijn, de verantwoordelijkheden van de praktijk per 01-01-2018 overdragen aan Paul Drosten.
Paul is al sinds 2014 met veel plezier in de praktijk werkzaam; de meesten van u zullen hem kennen. Maria Duijn blijft aan de praktijk verbonden.
Voor de volledige nieuwsbrief, klik hier.

NHG accreditatie

10 november is onze praktijk voor de 8e maal bezocht door de NPA-accrediteur. Het kwaliteitskeurmerk is opnieuw toegekend!

Vernieuwde website

Met ingang van 15 september 2017 zijn van onze Huisartsenpraktijk Schellingwoude het logo, website en emailadres veranderd.

GRIEPVACCINATIE 2017

Op donderdagmiddag 19 oktober 2017 worden de jaarlijkse griepprikken gegeven. Indien u hiervoor in aanmerking komt ontvangt u binnenkort de uitnodiging in de brievenbus. Heeft u niets ontvangen en meent u toch in aanmerking te komen, neem dan even contact op met de praktijk.

POH GGZ

Vanaf september 2016 tot september 2017 loopt Silvie Teeuwisse bij ons stage voor praktijkondersteunster GGZ. Zij is afgestudeerd op HBO-niveau Psychologie. Zij is aanwezig op de donderdagen. Naar haar spreekuur wordt verwezen door de huisartsen van onze praktijk.

KETENZORG CVRM

In 2016 starten wij de ketenzorgmodule CVRM (cardiovasculair risicomanagement) op. Mensen met een verhoogd risico die hiervoor niet bij een specialist onder behandeling zijn, worden voor dit spreekuur opgeroepen. Onder verhoogd risico wordt verstaan het hebben van hoge bloeddruk of hoog cholesterol en degenen met aantoonbare vaatschade ( “etalagebenen”, een hart- of herseninfarct, angina pectoris). Valt u onder deze categorie en heeft u nog geen oproep gehad, neem dan even contact op met de praktijk (liefst per mail).