Actueel

LSP: doet u mee?

Verbeter de zorg voor jezelf door toestemming te geven voor het LSP

Uw huisarts en apotheek houden ieder een eigen dossier over u bij. Hierin staat informatie die belangrijk is voor uw behandeling. Uw huisarts legt vast wat uw klachten zijn en welke behandelingen u krijgt. Uw apotheker registreert welke medicijnen u krijgt en voor welke medicijnen u allergisch bent.

Deze gegevens kunnen worden uitgewisseld met het LSP (Landelijk Schakelpunt).

Voor een heldere uitleg over het LSP kunt u hieronder een filmpje bekijken.

Het LSP op de huisartsenpost (Nederlands gesproken) – YouTube

Ziekte, een blessure of een ongeval komen vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende arts, een andere apotheek of een huisartsenpost. In al deze gevallen is het belangrijk dat die zorgverleners uw actuele medische gegevens kunnen inzien. Zo krijgen zij snel een goed beeld van uw medische situatie. En zo krijgt u de juiste zorg.

Zorgverleners willen daarom graag uw medische gegevens elektronisch kunnen opvragen, ook s ’avonds en in het weekend. Zij maken daarbij gebruik van een speciaal, beveiligd netwerk: Het LSP (Landelijk Schakelpunt). U moet hen eerst toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen via het LSP.

Voor kinderen tot 12 jaar kunt u als ouders /voogd toestemming geven. Voor kinderen van 12 tot 16 jaar geldt dat zowel een ouder/voogd als het kind zelf toestemming moet geven.

U kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Ook is het mogelijk om bepaalde medische gegevens te laten afschermen.

Hoe kan ik toestemming geven?

 • U kunt ook dit PDF formulier uitprinten en bij ons afgeven.
 • U kunt het persoonlijk doorgeven aan onze doktersassistenten.

Mocht u ondanks deze informatie nog vragen hebben, stelt u deze dan aan uw huisarts of doktersassistente of kijk op Het LSP | Volgjezorg

Verscherping preventieve maatregelen i.v.m. Omikron variant

Geachte patiënten,

Zoals u in de media heeft kunnen vernemen, verspreidt  de Omikron Covid-19 mutant zich momenteel over vrijwel alle landen in de gehele wereld. De besmettelijkheid van Omikron  lijkt met een factor 3 tot 5 maal hoger te zijn dan de huidige Delta variant. Naar verwachting zal de Omikron Covid-19 mutant zich de komende 2-3 weken snel uitbreiden in Nederland.

Huisartsenpraktijk Schellingwoude heeft gedurende de gehele Corona pandemie consequent hygiëne maatregelen getroffen teneinde het infectierisico voor patiënten (gevaccineerd en ongevaccineerd) en medewerkers tot een minimum te beperken.

 • Mondkapjesplicht voor patiënten en medewerkers (FFP2)
 • Desinfectie materiaal
 • Afstand 1,5 meter
 • Ventilatie van de binnenruimtes tot een CO2 niveau van 600–800 ppm.
 • Uitgangswaarde buitenlucht is CO2 niveau 400 ppm
 • Beperking van de consultduur tot maximaal 15 minuten.

Met het oog op de naderende Omikron Covid-19 mutant gaan wij onze maatregelen aanscherpen.

 • Patiënten kunnen in principe een afspraak maken voor 1 klacht.
 • De consultduur wordt teruggebracht tot maximaal 10 minuten.
 • De ventilatietijd van de spreekkamer wordt vastgesteld op 5 minuten.
 • Ventilatie van de binnenruimtes tot een CO2 niveau van 600–700 ppm.
 • Patiënten wordt verzocht gesprekken in de wachtruimte tot een minimum te beperken (geen telefonie) i.v.m. verhoogde luchtverplaatsingen/virus verspreiding.
 • Maximaal 1 patiënt in spreekkamer zonder 2e persoon naar binnen (behalve 1 ouder met 1 kind < 16 jaar).
 • Kinderen vanaf 2 jaar wordt verzocht ook een mondmasker te dragen.

In het vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, en gaarne bereid tot het verstrekken van aanvullende toelichting.

Paul Drosten, huisarts

Beëindiging werkzaamheden dokter Duijn

Na een periode van ruim 30 jaar heeft dokter Duijn per 01-07-2020 definitief haar werkzaamheden als huisarts beëindigd. Ed Simons had al in 2018 zijn werkzaamheden als huisarts beëindigd.

Het was de bedoeling dat de patiënten hierover begin september per brief zouden worden geïnformeerd, en dat de patiënten eind september in de gelegenheid zouden worden gesteld om persoonlijk afscheid te nemen.  De voorbereiding voor dit feestelijk afscheid was al in gang gezet. Helaas werden ook wij geconfronteerd met de oplopende Covid-19 infectieaantallen in de regio Amsterdam en de hiermee samenhangende beperkingen. In samenspraak met Maria Duijn en Ed Simons is besloten om het geheel te annuleren. U krijgt binnenkort een brief op uw huisadres waarin Maria Duijn en Ed Simons hun vertrek uit de praktijk verder zullen toelichten.