Actueel

POH GGZ

Vanaf 1 maart 2018 is mw. Suzanne de Wijs, psycholoog, aan de praktijk verbonden als Praktijkondersteunster GGZ. Zij houdt iedere dinsdag spreekuur van 08.00 – 17.00 uur. U kunt bij de assistente een afspraak met haar maken.

GRIEPVACCINATIE 2018

Op donderdagmiddag 18 oktober 2018 zijn de jaarlijkse griepprikken gegeven. Heeft u geen uitnodiging ontvangen en meent u toch in aanmerking te komen, neem dan even contact op met de praktijk.

KETENZORG CVRM

In 2016 is de ketenzorgmodule CVRM (cardiovasculair risicomanagement) gestart. Mensen met een verhoogd risico die hiervoor niet bij een specialist onder behandeling zijn, worden voor dit spreekuur opgeroepen. Onder verhoogd risico wordt verstaan het hebben van hoge bloeddruk of hoog cholesterol en degenen met aantoonbare vaatschade ( “etalagebenen”, een hart- of herseninfarct, angina pectoris). Valt u onder deze categorie en heeft u nog geen oproep gehad, neem dan even contact op met de praktijk (liefst per mail).