POH Somatiek

Met ingang van 1 september jl. is mw. Jeanette Hartensveld gestart als Praktijkondersteunster Somatiek (POH Somatiek). Zij vervangt mw. Jikke Voorneman die haar werkzaamheden per 1 september heeft beëindigd. Jeanette Hartensveld houdt op maandag, dinsdag en donderdag spreekuur van 08.00 – 17.00 uur. U kunt bij de assistente een afspraak met haar maken.