Verscherping preventieve maatregelen i.v.m. Omikron variant

Geachte patiënten,

Zoals u in de media heeft kunnen vernemen, verspreidt  de Omikron Covid-19 mutant zich momenteel over vrijwel alle landen in de gehele wereld. De besmettelijkheid van Omikron  lijkt met een factor 3 tot 5 maal hoger te zijn dan de huidige Delta variant. Naar verwachting zal de Omikron Covid-19 mutant zich de komende 2-3 weken snel uitbreiden in Nederland.

Huisartsenpraktijk Schellingwoude heeft gedurende de gehele Corona pandemie consequent hygiëne maatregelen getroffen teneinde het infectierisico voor patiënten (gevaccineerd en ongevaccineerd) en medewerkers tot een minimum te beperken.

 • Mondkapjesplicht voor patiënten en medewerkers (FFP2)
 • Desinfectie materiaal
 • Afstand 1,5 meter
 • Ventilatie van de binnenruimtes tot een CO2 niveau van 600–800 ppm.
 • Uitgangswaarde buitenlucht is CO2 niveau 400 ppm
 • Beperking van de consultduur tot maximaal 15 minuten.

Met het oog op de naderende Omikron Covid-19 mutant gaan wij onze maatregelen aanscherpen.

 • Patiënten kunnen in principe een afspraak maken voor 1 klacht.
 • De consultduur wordt teruggebracht tot maximaal 10 minuten.
 • De ventilatietijd van de spreekkamer wordt vastgesteld op 5 minuten.
 • Ventilatie van de binnenruimtes tot een CO2 niveau van 600–700 ppm.
 • Patiënten wordt verzocht gesprekken in de wachtruimte tot een minimum te beperken (geen telefonie) i.v.m. verhoogde luchtverplaatsingen/virus verspreiding.
 • Maximaal 1 patiënt in spreekkamer zonder 2e persoon naar binnen (behalve 1 ouder met 1 kind < 16 jaar).
 • Kinderen vanaf 2 jaar wordt verzocht ook een mondmasker te dragen.

In het vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, en gaarne bereid tot het verstrekken van aanvullende toelichting.

Paul Drosten, huisarts