Links

www.rivm.nl – Op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu vindt u betrouwbare informatie op het gebied van gezondheid, geneesmiddelen, voeding en veiligheid. Hier staat ook informatie over vaccinaties, infectieziekten en (griep-)epidemieën.

www.jouwggd.nl – Website van het GGD voor jongeren. Met informatie over onder andere: gezondheid, relaties, seks, alcohol, roken en drugs. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om vragen te stellen via de (anonieme) chat of via de e-mail.

www.thuisarts.nl – Geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie van uw huisarts over gezondheid en ziekte.

www.inhalatorgebruik.nl – Hoe gebruik je inhalatoren bij astma / COPD.

www.oktamsterdam.nl – Ouder Kind Team.

www.vrouwenindeovergang.nl – Deze website is een initiatief van gynaecologen die goede objectieve informatie willen geven aan vrouwen met overgangsklachten.

www.demenopauzespecialist.nl – Dit is de website van de Dutch Menopause Society (DMS).

www.overgangsconsulente.com – Hier vindt u de overgangsconsulenten die gekwalificeerd en BIG-geregistreerd zijn (verpleegkundigen met een basisopleiding in het herkennen en begeleiden van vrouwen met overgangsklachten).

www.apneuvereniging.nl