KETENZORG CVRM

In 2016 is de ketenzorgmodule CVRM (cardiovasculair risicomanagement) gestart. Mensen met een verhoogd risico die hiervoor niet bij een specialist onder behandeling zijn, worden voor dit spreekuur opgeroepen. Onder verhoogd risico wordt verstaan het hebben van hoge bloeddruk of hoog cholesterol en degenen met aantoonbare vaatschade ( “etalagebenen”, een hart- of herseninfarct, angina pectoris). Valt u onder deze categorie en heeft u nog geen oproep gehad, neem dan even contact op met de praktijk (liefst per mail).