GRIEPVACCINATIE 2019

Op donderdagmiddag 17 oktober 2019 zullen de jaarlijkse griepprikken worden gegeven. U ontvangt hiervoor binnenkort een uitnodiging. Uitsluitend patiënten die op medische gronden zijn geselecteerd ontvangen deze uitnodiging. Indien u geen brief heeft ontvangen en u van mening bent dat u wel tot een te vaccineren risicogroep behoort, adviseren wij u contact op te nemen met het secretariaat.