CORONA CRISIS

De praktijk is gewoon geopend tijdes de Coronacrisis. U dient zoals gewoonlijk telefonisch contact met ons op te nemen voor een afspraak. Wij werken wel meer met telefonische consulten in paats van consulten op de praktijk. Bij hoest, koorts of kortademigheid adviseren wij allereerst om de instructies van de Rijksoverheid en het RIVM te raadplegen en op te volgen. U kunt altijd contact met ons opnemen voor nader overleg.

Huisarts Paul Drosten is in principe 5 dagen per week werkzaam. Huisarts Maria Duijn zal wegens toegenomen mantelzorgtaken gedurende de Coronacrisis niet werkzaam zijn.

De Praktijkondersteunster mw. Jeanette Hartensveld houdt in principe telefonisch spreekuur op afspraak op maandag en dinsdag.

De Praktijkondersteunster GGZ mw. Suzanne de Wijs houdt in principe telefonisch spreekuur op dinsdagochtend.