Beëindiging werkzaamheden dokter Duijn

Na een periode van ruim 30 jaar heeft dokter Duijn per 01-07-2020 definitief haar werkzaamheden als huisarts beëindigd. Ed Simons had al in 2018 zijn werkzaamheden als huisarts beëindigd.

Het was de bedoeling dat de patiënten hierover begin september per brief zouden worden geïnformeerd, en dat de patiënten eind september in de gelegenheid zouden worden gesteld om persoonlijk afscheid te nemen.  De voorbereiding voor dit feestelijk afscheid was al in gang gezet. Helaas werden ook wij geconfronteerd met de oplopende Covid-19 infectieaantallen in de regio Amsterdam en de hiermee samenhangende beperkingen. In samenspraak met Maria Duijn en Ed Simons is besloten om het geheel te annuleren. U krijgt binnenkort een brief op uw huisadres waarin Maria Duijn en Ed Simons hun vertrek uit de praktijk verder zullen toelichten.